Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

  Foto areál

Svojšínský zámek byl postaven u kostela na místě staršího sídla za hraběte Jana Václava Příchovského respektive jeho matky Judithy Theresie hraběnky z Werschowetz v roce 1723.
Juditha Theresia převzala panství po smrti manžela Antona Ferdinanda Příchovského /1713/ a kromě zámku nechala postavit též faru, dřevěný most přes řeku a cihlové zámecké terasy.
Antonín měl tři syny, z nichž poslední – hrabě Antonín Petr Příchovský se stal pražským arcibiskupem v letech 1763-1793. Narodil se ve zdejším zámku 28. srpna 1707 a ve zdejším kostele byl pokřtěn. 1. července 1782 osobně povýšil zdejší kostel na děkanský!
Jeho bratr Jan Václav Příchovský z Příchovic držel Svojšín sám do roku 1781. Poté panství zdědil jeho syn František Příchovský a v roce 1795 muselo být panství prodáno ve veřejné dražbě. Získal ho Josef rytíř von Bigatto. Po smrti Josefa r. 1812 převzal panství Karl Anton svobodný pán von Junker na základě závěti Josefa pod podmínkou sjednocení jména a erbů, /viz. foto/ což se také stalo. Junkerové, resp. Junker-Bigatto drželi zámek až do roku 1935, kdy po smrti Amalie Junker-Bigatto, zdědil svojšínské panství dr. Klement Podevile a vlastnil jej do roku 1945.
Po roce 1945 převzal zámek stát a zámek byl „využíván“ k nejrůznějším účelům. Krátkou dobu po válce jej měla pronajatý veleobec baráčníků, dále pak státní statky a obec Svojšín.
V roce 1990 jej od státu získala bezúplatným převodem Obec Svojšín na základě jednání tehdejšího OF, místní správou a  Okresním národním výborem!
V současné době je zámek spravován obcí Svojšín a je i nadále majetkem Obce Svojšín.
Zámek je obdélníková barokní budova s průčelím o 15 osách s mansardovou střechou. Zámek je spojen ve výši prvního patra zděnou chodbou, krytým vysutým mostkem, s kostelní oratoří /viz foto/. Jde o mimořádně cenný prvek,
 
 Chodba zámek
 
jaký býval používán již před tisícem let pro panstvo, přicházející na bohoslužbu chodbou přímo z hradu do kostela. Průčelí zámku je rozděleno středním dvouposchoďovým risalitem o čtyřech osách, členěnými
 
 Letohrádek
 
pilastry. Na risalitu je portál s výraznými trojúhelníkovými římsami nad okny risalitu a s balkónem v prvním patře.
Průjezd je valeně sklenut, po stranách rozšířen do polokruhů a z nich vycházejí schodiště.
Na východní straně je novější klasicistní přístavba z 19. století – tzv. LUSTHAUS /viz. foto/, kde bývala zimní zahrada.
V přízemí zámku jsou prostory překlenuty křížovými klenbami a valenými klenbami s výsečemi. V prvním patře je nad průjezdem velký sál, původně ozdobený tapetami s mytologickými výjevy. Na stěnách sálu se ještě nalézají zbytky starých maleb, asijských motivů. Uvnitř zámku se nacházejí tři mramorové krby. Veškeré zařízení, nábytek a zařízení nenávratně zmizelo.
Mezi tyto předměty prý patřila i kuriozita, a to rozměrná postel s nebesy a s iniciálami Albrechta z Valdštejna, v níž slavný vojevůdce přespal den před svou cestou do Chebu, kde byl v únoru 1634 zavražděn.
 

Zámecké zahrady

 
Před zámkem se nachází dvě zámecké terasy zbudované za Judithy Theresie Příchovské a dochované dodnes, na nich se nachází památný strom – buk červený a mohutný zerav, rovněž jedny z mála dřevin, které se dochovaly. V roce 2008/2009 byly tyto zahrady revitalizovány a v současné době jsou přístupné veřejnosti v době otevření zámku /viz. foto/.

 Zámecké zahrady 2

Zámecký hospodářský dvůr je impozantní, rozsáhlý, prostorný, s řadou původních, avšak značně zchátralých budov. V současné době je v západní části rekonstruována původní část parku. V této části byly při archeologickém výzkumu /2008-2010/ nalezeny zbytky zdí starší obytné

 tvrz

stavby – zřejmě tvrze z 14-15. století /viz foto/. Část parku je rovněž obnovena a je přístupná veřejnosti v době otevření zámku. V parku se nachází též památný strom – lípa malolistá. /viz.foto/

 Park

Interiéry zámku

V současné době je přístupno levé křídlo přízemí zámku, kde je umístěna část portrétní galerie předků a dobové fotografie obce /viz. foto/. Na ostatních částech zámku se 

 

Interiér

postupně pracuje, dle finančních možností obce. V současné době prochází rekonstrukcí hlavní sál zámku, kde jsou restaurovány omítky a částečně restaurovány nástěnné malby. Nejcennější jsou rozměrné rokokové tapety na plátně z tohoto sálu s mytologickými motivy. Tyto rovvněž procházejí v současné době restaurováním. Po dokončení prací, budou do zámku zpět vráceny. Sál bude zpřístupněn a kromě jiného bude sloužit jako reprezentativní sál obce.

interiér 2